Ректор УУБА включений до редакційної колегії міжнародного наукового журналу «MODERN SCIENCE-MODERNI VEDA»

153524092019 copy20 вересня 2019 року в м. Києві відбулося засідання Вченої ради «Науково-дослідного інституту економічного розвитку», який є офіційним представником міжнародного наукового журналу «Modern Science – Moderní věda» в Україні. Рішенням Вченої ради інституту до складу редакційної колегії журналу включено протоієрея Сергія Урсту, доктора богословських наук, професора, ректора Ужгородської української богословської академії.

Засновником журналу виступає Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень (м. Прага, Чеська Республіка). Журнал створено з метою оперативного оприлюднення результатів наукових досліджень, які виконали вчені країн Центральної та Східної Європи (у тому числі України). Журнал міститься в таких міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах як Google Scholar, Index Copernicus та РИНЦ.

Пріоритетні тематичні напрямки журналу:

результати фундаментальних досліджень;

теологія;

філософія;

економіка, державне управління;

міжнародні відносини, право;

педагогіка, психологія;

медицина, фізіологія;

філологія та лінгвістика.

                                                                                           Прес-служба УУБА