Карпатський університет імені Августина Волошина (м. Ужгород) поглиблює співробітництво з іншими науковими установами.

13 вересня 2013 року в Карпатському університеті імені Августина Волошина (м. Ужгород) за участю проректора з наукової та методичної роботи, доцента Гайданка Є.І., декана фінансово-економічного факультету Молдавчука Р.І. та Науково-дослідного інституту економічного розвитку (м. Київ) за участю директора інституту, доктора економічних наук, професора Захаріна С.В. було проведено переговори про наукову співпрацю та підписано меморандум про співпрацю між двома освітньо-науковими установами.

В рамках даного договору досягнуто домовленість про створення на базі Карпатського університету центру досліджень проблем регіонального та транскордонного співробітництва.

Підписанню цих документів передувала тривала співпраця обох освітньо-наукових установ у галузі даної проблематики.

Прес-служба УУБА-КаУ